Yapay Zeka Stratejisi

  • 26 Ağustos 2021 09:41

Yazar : Erdal Tanas KARAGÖL

Dünyada teknolojinin hızına yetişmek gerçekten zor. Geleneksel teknolojilerin ihtiyaca cevap vermediği bu dönemde yeni teknolojilere ve dolayısıyla yeni stratejilere ihtiyaç var.

Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı (CBDDO) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021-2025 yıllarını kapsayan Türkiye’nin ilk “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” hazırlandı.

PEKİ YAPAY ZEKA NEDİR?

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nde de ifade edildiği gibi yapay zeka “en genel haliyle, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır”.

Yani yapay zeka makinelerin deneyimden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini mümkün kılıyor.

Bu nedenle, sosyoekonomik getirileri düşünüldüğünde, Yapay Zeka, ülkeler arasındaki rekabet ve iş birliğinin temel alanlarından biri olarak dünyada ülkeler arasında hızlı bir yarışın başlamasına neden olmuştur. Mevcut durumda, dünyada 60’tan fazla ülkenin Yapay Zeka stratejisini yayımladığı görülmektedir.

Yapay Zeka Stratejisi'ni hazırlayan ülkeler ABD, Güney Kore, Çin, Kanada, Japonya, Singapur, Almanya, Fransa, Hindistan, Birleşik Krallık ve Rusya gibi teknolojide önde gelen ülkeler olmuş.

YAPAY ZEKA STRATEJİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yapay Zeka Stratejisi ile bu alanında hayata geçirilecek uygulamalar ve gündeme gelecek yeni projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi, Yapay Zeka ekosisteminin hayatımızın bir parçası olması ve küresel ölçekte değer üretilmesini sağlayabilecektir.

Yapay Zeka alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi, bu sayede katma değerli üretim için gerekli nitelikli insan kaynağının yetişmesi için Yapay Zeka Stratejisi çok zaruri.

Ülkede gittikçe sayıları artan ‘unicorn’lara yenilerini eklemek de bu stratejinin önemli sonuçları arasında olacaktır.

Artık, deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulması için Yapay Zeka Stratejisi'ne her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Mesleklerin, gündelik yaşamın ve kurumsal yapıların yeni bir dönüşüm sürecine girdiği bu dönemde, yeni yol haritası olması açısından, Yapay Zeka stratejisi daha da önemli hale geldi.

Küresel ekonomik büyümeye olası katkısı nedeniyle yapay zeka, özellikle yeni bir ekonomi hikayesi yazmak ve daha yüksek kişi başı gelire ulaşmak adına ülkeler için vazgeçilmezdir. Bu zorunluluk Yapay Zeka Stratejisi'ni vazgeçilmez kılıyor.

Bu yüzyılın kazananının, veriye sahip olanlar olacağı göz önünde bulundurulduğunda tüm alanlarda akan veriyi değere dönüştürebilenler kazançlı çıkacaktır. Yapay Zeka Stratejisi de bunu gerçekleştirmenin yoludur.

YAPAY ZEKA STRATEJİSİ'NİN ÖNCELLİKLERİ NELER?

Bu strateji altı temel stratejik öncelik etrafında oluşturulmuş.

Öncellikli olarak, bu alanda ihtiyaç duyulan Yapay Zeka uzmanlarını yetiştirmek ve bu alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkânlarını genişletmek.

Diğer yandan, sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeleri yapmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak belirlenen öncellikler olmuş.

İlk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan bu stratejide, öncelikleri hayata geçirmek için 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmiş.

Benzer Haberler

Burun damlası aşı
  • 16 Eylül 2021
Vicdansız ev sahipleri
  • 16 Eylül 2021

Yorumlar (0)

Henüz bu haber için hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.